Författarbesök

Vad jag gör under författarbesöken
Besöken kan läggas upp på många olika sätt. Här nedan ger jag exempel på några varianter som jag brukar göra när jag är ute på skolbesök. Ibland har jag också inspirationskurser i skrivande för lärare och andra. 

Åk 1 – 6 En lektion
Jag visar bilder och berättar hur mina böcker har kommit till,  från idé till färdig bok. Jag talar om vad som inspirerar mig, hur man kan bygga en historia och svarar på elevernas frågor. Om vi hinner gör vi en skrivövning tillsammans.
Två lektioner. Den första lektionen som ovan, den andra gör vi en skrivövning.

F-klass Berättarverkstad med bildskapande. Om vi hinner läser jag Kjelle och berättar lite om hur böckerna har kommit till.

Om jag får stanna (ca. åk 5 – 7, kan passa för yngre och äldre också)
Ilona och Stella är bästa vänner och går i samma klass, men till skillnad från Stella går Ilona i skolan i hemlighet. Familjen bor gömda i ett kloster medan de väntar och hoppas på asyl. Bokens tema är vänskap och hur man kan hantera sina på en gång lika, och olika, liv. Vi pratar om boken och jag svarar även på elevernas allmänna frågor kring författande och böcker. Om tiden räcker till gör jag gärna en skrivövning med eleverna.