Författarbesök

Besöken kan läggas upp på många olika sätt. Här är exempel på några varianter. Ibland har jag också inspirationskurser i skrivande för lärare och andra. 

F – 3
Berättarverkstad med bildskapande. Vi hittar på en historia tillsammans.

Åk 4 – 6
En lektion:  Jag visar bilder och berättar hur mina böcker har kommit till,  från idé till färdig bok. Jag talar om vad som inspirerar mig, hur man kan bygga en historia och svarar på elevernas frågor.
Två lektioner. Den första lektionen som ovan, den andra gör vi en skrivövning.

Om jag får stanna (ca. åk 5 – 7, kan passa för yngre och äldre också)
Vi pratar om boken och jag svarar även på elevernas allmänna frågor kring författande och böcker.